قوانین و مقررات

قوانین سایت الکسا اکانت

1- الکسا در بسیاری از موارد بدون هیچ دلیلی یک سایت را حذف میکند بنابراین ممکن است پس از پرداخت شما و اضافه نمودن سایت، پس از مدتی یک سایت توسط الکسا حذف گردد، لذا مسئولیت این مورد برعهده ی الکسا اکانت نمی باشد.

2- سایت الکسا اکانت متعهد می شود اکانت پلن های خود را ابتدا به صورت رایگان به مدت یک ماه در اختیار متقاضیان قراردهد، پس از حصول نتیجه مثبت و براساس پلن انتخابی شما مبلغ تعیین وصورتحساب صادر می گردد.

3- قابل ذکر است به دلیل مشکلات تحریمی، واگذاری اکانت ها و تمامی پرداخت ها بصورت ماهیانه است که هر ماه قابل تمدید می باشد.

4- در صورت تخلف مدیر وب سایت، جهت افزایش رنک به صورت مجازی، همچون "پاپاپ در سایت مورد نظر" اکانت الکسا حذف و هزینه پرداختی عودت داده نخواهد شد.

5- تمامی قیمت ها در سایت الکسا اکانت به صورت ریال تعیین گردیده و تمام پرداخت های مربوط به خرید اکانت الکسا در این سایت به صورت ریالی می باشد.